Faciliteter på Pedersholm

 

Bookning af lokaler foregår via kommunen

Byggearbejdet er endelig færdigt

Udbygning af plejecenter Pedershave, er nu færdigt
Det betyder at vi har fået udvidet P-Pladsen bag Pedersholm,
men naturligvis også, at vi ikke skal Parkere på græsplænen.
Tilkørsel til P-Plads er gennem Alleen, indkørsel lige efter vejen ind til Pedershave Pejecenter.
Tilkørslen bag om gymnastiksalen må ikke anvendes fra dagas dato,
og der bliver etableret en hæk fra ”bagvejen” og ind på P-pladsen.

Indkørsel er mærket med grøn

Parkering er mærket med P

Indkørsel forbudt er rødt

NB tegningen er vejledende og ikke målfast

Pakeringskort
Pedersholm foreningscenter benyttes af foreninger (primære brugere),
aftenskoler (sekundære brugere) og andre (ad Hoc)
der har brug for lokaler til aktiviteter.

Der mange faste foreninger som holder deres møder i samme lokale, hvilket
giver mulighed for at foreningerne der benytter samme lokale kan sætte
deres eget præg på lokalet.

Som eksempel er Soldaterstuen (1.31) indrettet af de 4 soldaterforeninger
der har til huse på pedersholm, ligesom at det er soldaterforeningerne
der håndterer flagning i Centrerts flagstang.

Tilsvarende lokaletilpasninger er også i lokale S41 - Cykling og Træning,
S11 er indrettet til kreative aktiviteter - maling etc.

Alle lokaler har adgang til trådløst lokalnet.

Lokaler kan udlånes af Brugerrådet
brugerraadet@pedersholm.info


Oversigt over lokaler

Lokale størrelse anvendelse faciliteter
S13 8 personer Møde Tavle
S11 8 personer Kreative fag Gruppe 86 Projektor
S09 15 personer delt i 2 - Bridge,Poker,møde Oplag på Veranda
S41 9 personer træning CK Viking mfl.
S51 15 personer Fiskeklub, Maling mm
S63 SAL ?? personer Gymnastik, Banko, Udstilling mm.Lyanlæg med Mikrofoner,CD,Teleslynge
Projektor i loft
S75 50 personer Møder mm. Projektor i loft
1.05 8 personer Møder mm.
1.23 20 personer Møder mm. Projektor, Whiteboad
1.31 25 personer SoldaterstuenProjektor, Whiteboad